PPT viktig for tidlig innsats Skriv ut
Skrevet av Trond Hansen Riise   
fredag 27. april 2012 08:28
SAM_1272Professor Thomas Nordahl utfordret PP-tjenesten til å ha økt fokus på kunnskapsbaserte tiltak som har effekt på elevenes sosiale fungering og læringsutbyttet i skolen. Disse to forholdene henger nøye sammen. Han mente at St.meld 18 ikke ga noen tydelig retning på hvordan PPT og Statped skal forholde seg til de store utfordringene utdanningssektoren står ovenfor.
 
 
Hans foredrag på konferansen finner du her

 

Foredraget (.pdf)