Thomas Nordahl: Må arbeide mer med læringsmiljøet PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Trond Hansen Riise   
torsdag 18. august 2011 11:44
Dersom elever ikke lykkes med sin læring i dagens skole får det dramatiske konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Dette hevdet professor Thomas Nordahl i et foredrag i Kristiansund nylig. I kunnskapssamfunnet får læring av sosiale og formelle ferdigheter økende betydning. Skolen er den helt sentrale arena for å ivareta dette. Utdanning har aldri betydd mer for voksenlivet enn i dag.

L1020556

Bilde fra v: Professor Thomas Nordahl, skolesjef i Sunndal Liv Ingrid Horvli, leder PPT Trond Hansen Riise og lærer i Tingvoll Kari Folden.

Også helsemessige forhold påvirkes sterkt av utdanning. I gjennomsnitt påvirkes levealderen med inntil 7 år. Derfor er utgifter til utdanning av barn og unge en svært lønnsom investering, og viste til Singapor som har en svært god skole og som under finanskrisen investerte ytterligere i sitt skolesystem. Det faktum at 30 % av elevene ikke makter å få studie eller yrkeskompetanse etter 5 år i videregående skole er en enorm utfordring både for våre politikerne og for alle som arbeider i skoleverket.
Nordahl utfordret lærerne med å stille spørsmål om hvorfor så mange elever går ut av grunnskole og videregående skolen uten å få realisert sitt potensiale for læring og utvikling?
Den sosiale reproduksjonen i skolen er sterkere i dag enn for 10 år siden. Kjønn, etnisitet og foreldres utdanning er faktorer som slår sterkt ut. Det ser også ut til at jenter og gutter er ulikt motivert for læring av de grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet vektlegger: Å lære å lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig samt bruk av digitale verktøy.
Nordahl mener lærerne må ha økt fokus på forhold som en kan gjøre noe med på den enkelte skole og i den enkelte klasse. Det læringsmiljøet den enkelte lærer klarer å skape i sin klasse er helt avgjørende. Han understreket at både klima for å lære og det sosiale klima som skapes er like viktig. Lærerne må både skape en kultur for læring og et godt og inkluderende sosialt miljø i den enkelte klasse. Grunnskolen må legge økt vekt på leseinnlæringen de første 3 årene. Samtidig understrekt Nordahl betydningen av å arbeide med den enkelte elevs personlige utvikling og dannelse. Det er ingen motsetning her. "Det viktigste du lærer i skolen er det du lærer om deg selv, for det glemmer du ikke", sa Nordahl og refererte til professor Einar Skålvik ved NTNU.
  • Arbeid med læringsmiljøet betyr konkret:
  • Arbeid med vennskap og relasjoner mellom elevene
  • Relasjonen lærer - elev
  • Lærer sin ledelse av klassen
  • Etablering av tydelige normer og regler
  • Lærers elevsyn og forventninger til elevenes læring
  • Det fysiske miljøet
  • Samarbeid heim - skole
Alle disse forholdene bestemmes i hovedsak av lærerens kompetanse. Skolelederne må derfor støtte opp under dette arbeidet og hjelpe lærerne til å prioritere og holde trykket på læring oppe.
Videre tok Nordahl for seg John Hatties forskning som viser at fokuset på færre elver pr lærer, aldersblanding og nivådifferensiering ikke ser ut til å ha noen effekt. Arbeidet med læringsmiljøet synes å ha langt større betydning, særlig at lærer leder og tar ansvar for elevenes læring og læringsutbytte. Parolen "ansvar for egen læring" betyr i stor grad å svikte mange elever. Hattie finner at det aller viktigste er at eleven vet hvor han selv står i forhold til målene og vet hvordan han skal kunne lære og utvikle seg videre.
Over 1100 lærere, assistenter, skoleledere og ansatte fra PPT hørte hans foredrag i Braathallen, og Nordahl høstet stående applaus etterpå.
 

Epost-oppdateringer:

Meld deg på for å få
advarsel om nye nyheter.
Epost: