Velkommen til PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset

 

3913902172_61d65735ac

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) skal gi råd til elever, foreldre, skoler og barnehager om opplæring, oppdragelse og om ulike problemer som kan vanskeliggjøre opplæringen og utviklingen for den enkelte.
 

PPT har et spesielt ansvar for å gi sakkyndige råd for de barna eller elevene som har behov for spesialundervisning.
 

PPTs viktigste oppgave er å finne fram til hvordan en best kan forbedre barnets situasjon, opplæringsvilkår og/eller gi positiv støtte til barnets utvikling. Foreldre kan ofte selv bidra til å løse barnet sine vansker ved hjelp av den støtten de kan gi barnet.

 

Om PPT:

  • Tjenesten er gratis
  • Vanligvis tar man kontakt med PPT gjennom skolen eller barnehagen. Dette skjer ved at man avtaler med en   lærer om å få sin sak henvist til PPT, henvisningsskjema finner du HER.
  • Det er også mulig å ta kontakt direkte, for eksempel ved å ta en telefon og avtale en samtale.
  • Både foreldre og elever kan ta en slik kontakt hvis de føler behov for det.

PPT arbeider sammen med skolene for at hver elev skal få en opplæring som er tilpasset elevens evner og forutsetninger.
I tillegg er arbeid mot mobbing en viktig oppgave for tjenesten:
Den skal gi sakkyndige råd når det gjelder brudd på den delen av elevenes arbeidsmiljølov (kapittel 9a i opplæringsloven) som omhandler elever som blir mobbet, utsatt for vold og rasisme, eller som blir plaget på annen måte.

Taushetsplikt:
Alle opplysninger som PPT har om de elevene tjenesten har kontakt med, er underlagt taushetsplikt. For eksempel kan skolen ikke forlange å få se disse opplysningene uten at eleven selv – eller elevens foresatte – gir tillatelse.